Приручник "О Божанственој Литургији" св. Јована Златоустог

Али иде време, и већ је настало, кад ће се прави богомољци молити Оцу духом и истином, јер Отац хоће такве богомољце.

Бог је Дух; и који Му се моле, духом и истином треба да се моле.

Јер где су два или три сабрани у име моје онде сам ја међу њима.

Sunday, 21 January 1900 00:00

Јован

4:

23

Јован

4:

24

Матеј

18:

20

     Помаже Благи Бог, свима!


Удружење "Св. Јован Шангајски" је објавило: Приручник "О Божанственој Литургији" Намењен онима који или су почели да учествују у Божанственој Литургији али не знају 'о чему се ту ради' или онима који су заинтересовани да учествују у Литургији али би прво да се упознају са том праксом преко објашњења Ауторитета - Светих Отаца наше цркве.

CIP – Каталогизација у публикацији

Библиотека Матице српске, Нови Сад

271.2-528.8-47(035)

Тејлор Хостетер, Вилијем О божанственој Литургији Светог Јована Златоустог /

сакупили и уредили Вилијем Тејлор Хостетер и Томислав Дацковић.

Петроварадин: Симбол, 2008 (Петроварадин: Симбол). XII, 108 стр.: илустр.; 24 cm

ISBN 978-86-86015-06-8

1. Дацковић, Томислав

а) Литургија – Православна црква – Приручници

COBISS.SR-ID 235205639

О нама

 

Удружење "Св. Јован Шангајски" је малобројно и Приручник није 'ќапитално дело' тако да нам је и сајт информативног карактера (и још увек 'у изградњи').

брат Тома

Порука

Ваше име

Ваш имејл

Контакт - имејл

 

Каталогизација у публикацији

Томислав Дацковић и William Taylor Hostetter, Jr.

О Божанственој литургији светог Јована Златоустог

 

Ко - Уредници / Рецензенти

 

Протојереј проф. др Радомир Поповић

Свештеник Зоран Максимовић

 

Текстови прикупљени у овом приручнику се објављују захваљујући љубазној дозволи:

Манастира Хиландар

Издавачке куће Института св. Владимир

Издавачке куће „Light and Life Publishing„

Издавачке куће „Continiuum Press„

Одсека за религиозно образовање православне цркве Америке

 

Издавач: Удружење Свети Јован Шангајски

Београд, лета Господњег 2008.

www.liturgija.net

 

Free Web Hosting