Приручник "О Божанственој Литургији" св. Јована Златоустог

Али иде време, и већ је настало, кад ће се прави богомољци молити Оцу духом и истином, јер Отац хоће такве богомољце.

Бог је Дух; и који Му се моле, духом и истином треба да се моле.

Јер где су два или три сабрани у име моје онде сам ја међу њима.

Sunday, 21 January 1900 00:00

Јован

4:

23

Јован

4:

24

Матеј

18:

20

     Помаже Благи Бог, свима!


Удружење "Св. Јован Шангајски" је објавило: Приручник "О Божанственој Литургији" Намењен онима који или су почели да учествују у Божанственој Литургији али не знају 'о чему се ту ради' или онима који су заинтересовани да учествују у Литургији али би прво да се упознају са том праксом преко објашњења Ауторитета - Светих Отаца наше цркве.

 

Удружење "Св. Јован Шангајски" је малобројно и Приручник није 'ќапитално дело' тако да нам је и сајт информативног карактера (и још увек 'у изградњи').

брат Тома

Контакт - имејл

CIP – Каталогизација у публикацији

Библиотека Матице српске, Нови Сад

271.2-528.8-47(035)

Тејлор Хостетер, Вилијем О божанственој Литургији Светог Јована Златоустог /

сакупили и уредили Вилијем Тејлор Хостетер и Томислав Дацковић.

Петроварадин: Симбол, 2008 (Петроварадин: Симбол). XII, 108 стр.: илустр.; 24 cm

ISBN 978-86-86015-06-8

1. Дацковић, Томислав

а) Литургија – Православна црква – Приручници

COBISS.SR-ID 235205639

Порука

Ваше име

Ваш имејл

Уколико желите да нас контактирате путем контакт форме унесите потребне податке и ми ћемо се потрудити да вам што пре одговоримо.

Такође нас можете контактирати путем имејл адресе.

Хвала.

Free Web Hosting